Søke læreplass – din søknad sendes til bedrifter som har ledig læreplass etter 1. mars.

Aspirant er vårt digitale søknadsskjema for deg som ønsker å søke læreplass og ikke har mulighet for å registrere ditt læreplass ønske på: www.vigo.no. Vennligst registrer deg med så korrekte opplysninger som mulig, du vil bli veiledet trinn for trinn i prosessen. Husk at du må ha søknad, CV, vitnemål og andre vedlegg klar ved registrering. OKOS videresender søknaden din til bedrifter som har ledige læreplasser.

 

Trykk her for å søke læreplass: Aspirant

OLKWEB
YouTube
Facebook
Søke læreplass - Aspirant