Om OKOS

 

Vårt kontor er en forening som ble opprettet i 1995. Opplæringskontorets styre består av representanter fra medlemsbedriftene.

Opplæringskontoret for Offentlig sektor i Østfold (OKOS) har som formål å planlegge, gjennomføre og koordinere fagopplæringen i offentlig sektor i Østfold og Akershus i samsvar med «Opplæringsloven» og Foreningens vedtekter. Kontoret er eid av våre medlemsbedrifter, hvor lærlingene har sin læretid.

Kort fortalt er OKOS et serviceorgan for både lærlinger og medlemsbedrifter. Vi jobber for at læretiden skal bli en positiv og utviklende opplevelse for alle, basert på vår visjon om at læring gir muligheter.

OKOS er selve bindeleddet mellom skole, næringsliv og det offentlige. Vi har lang erfaring innen opplæring og oppfølging av lærlinger, og påser at den enkelte når alle kompetansemålene i læreplanen – hele veien frem til avlagt fag-/ svenne-/ kompetanseprøve.

 

 

 

OLKWEB
YouTube
Facebook
Søke læreplass - Aspirant