OLKWEB – innlogging

OLKWEB er et nettbasert verktøy som alle lærlinger i OKOS bruker for å dokumentere arbeidsoppgavene sine – en digital opplæringsbok. Opplæringsboka skal være en kvalitetssikring på at lærlingen kommer igjennom og viser kunnskap om kompetansemålene i læreplanen.

OLKWEB gir deg:

  • mulighet til å dokumentere og vurdere arbeidet iht. læreplan
  • tilgang til læreplanen din
  • vurdering og tilbakemeldinger fra din faglige leder
  • mulighet til å følge med på ditt eget opplæringsløp på en oversiktlig måte.

Opplæring vil bli gitt ved oppstart og ved behov. Bare ta kontakt med oss hvis det skulle være noen spørsmål.

 

Trykk på bilde for å logge deg inn i OLKWEB

OLKWEB
YouTube
Facebook
Søke læreplass - Aspirant