Hvordan bli medlemsbedrift

Bedriften plikter å legge til rette for opplæring, og må være innredet med arbeidsoppgaver og utstyr slik at kompetansemålene i læreplanen dekkes. Bedriften setter opp en intern plan for opplæringen.

Faglig leder godkjennes, og har et overordnet ansvar for opplæringen.

Krav til faglig leder er fagbrev eller relevant praksis i faget / annen relevant høyere utdanning.

 

OLKWEB
YouTube
Facebook
Søke læreplass - Aspirant