Ledige læreplasser

Klikk på bildet for større kart

Fra 1. januar 2020 har Østfold, Akershus og Buskerud fylkeskommuner slått seg sammen til Viken fylkeskommune. Nedenfor finner du en oversikt over ledige læreplasser i Viken fylke. Det vil komme flere ledige læreplasser fram mot 1. mars. Oversikten blir oppdatert jevnlig. Inntak av lærlinger foregår oftest gjennom intervju i bedrift. Etter 1. mars starter bedriftene vurderingen av søkere og kaller aktuelle kandidater inn til intervju. For å se enkelte fag og bedrift, bruk søk funksjonen.

LærefagLærebedriftAntall læreplasser
Barne- og ungdomsarbeiderfagetAremark kommune1
Barne- og ungdomsarbeiderfagetBorg videregående skole, Spesialpedagogisk avdeling- Naturbruk (SPAN) , Viken fylkeskommune1
IKT - servicefagetBorg videregående skole, Viken fylkeskommune1
HestefagetBuskerud videregående skole, Viken fylkeskommune1
IKT-servicefagetDrømtorp videregående skole, Viken fylkeskommune1
Kontor- og administrasjonsfagetDrømtorp videregående skole, Viken fylkeskommune1
IKT-servicefagetEidsvoll videregående skole, Viken fylkeskommune1
IKT-servicefagetEikeli videregående skole, Viken fylkeskommune1
IKT - servicefagetFrederik II videregående skole, Viken fylkeskommune1
ByggdrifterfagetFrogn videregående skole, Viken fylkeskommune1
IKT-servicefagetFrogn videregående skole, Viken fylkeskommune1
RenholdsoperatørfagetFrogn videregående skole, Viken fylkeskommune1
IKT-servicefagetFylkeshuset i Drammen, Viken fylkeskommune1
IKT-servicefagetFylkeshuset i Sarpsborg, Viken fylkeskommune1
IKT-servicefagetFylkeshuset, på Galleriet (Oslo), Viken fylkeskommune1
Kontor- og administrasjonsfagetFylkesmannen i Oslo og Viken, (kontorplass i Moss)1
IKT - servicefagetGlemmen videregående skole, Viken fylkeskommune1
InstitusjonskokkfagetGlemmen videregående skole, Viken fylkeskommune3
Kontor- og administrasjonsfagetGlemmen videregående skole, Viken fylkeskommune1
Barne- og ungdomsarbeiderfagetGubbeskogen FUS barnehage, Rygge1
IKT - servicefagetHalden videregående skole, Viken fylkeskommune1
InstitusjonskokkfagetHalden videregående skole, Viken fylkeskommune1
RenholdsoperatørfagetHalden videregående skole. Viken fylkeskommune1
Kontor- og administrasjonsfagetHøgskolen i Østfold1
RenholdsoperatørfagetHøgskolen i Østfold1
IKT - servicefagetHøgskolen i Østfold, avdeling Halden1
Barne- og ungdomsarbeiderfagetIndre Østfold kommune8
InstitusjonskokkfagetIndre Østfold kommune2
Barne- og ungdomsarbeiderfagetKalnes videregående skole, Viken fylkeskommune1
BlomsterdekoratørfagetKalnes videregående skole, Viken fylkeskommune1
InstitusjonskokkfagetKalnes videregående skole, Viken fylkeskommune1
AnleggsgartnerfagetKalnes videregående skole, Viken fylkskommune1
InstitusjonskokkfagetKantine drift, Galleriet (Oslo), Viken fylkeskommune1
IKT - servicefagetKirkeparken videregående skole, Viken fylkeskommune1
Kontor- og administrasjonsfagetKirkeparken videregående skole, Viken fylkeskommune1
Barne- og ungdomsarbeiderfagetKjelle videregående skole, Viken fylkeskommune1
IKT - servicefagetLillestrøm videregående skole, Viken fylkeskommune1
IKT-servicefagetMailand videregående skole, Viken fylkeskommune1
IKT - servicefagetNannestad videregående skole, Viken fylkeskommune1
IKT-servicefagetNummedal videregående skole, Viken fylkeskommune1
RenholdsoperatørfagetRenholdsseksjonen i Viken Eiendom, Viken fylkeskommune2
Kontor- og administrasjonsfagetRoald Amundsen videregående skole, Viken fylkeskommune1
IKT - servicefagetRosenvilde videregående skole, Viken fylkeskommune1
IKT - servicefagetRælingen videregående skole, Viken fylkeskommune2
HelsearbeiderfagetRåde kommune1
IKT - servicefagetSandvika videregående skole, Viken fylkeskommune1
AktivitørfagetSarpsborg kommune2
Barne- og ungdomsarbeiderfagetSarpsborg kommune2
Bilfag (lette kjøretøy)Sarpsborg kommune1
FeierfagetSarpsborg kommune2
IKT-servicefagetSarpsborg kommune1
InstitusjonskokkfagetSarpsborg kommune2
Kontor- og administrasjonsfagetSarpsborg kommune3
ByggdrifterfagetSkiptvet kommune1
HelsearbeiderfagetSkiptvet kommune3
IKT - servicefagetSt Olav videregående skole, Viken fylkeskommune1
IKT - servicefagetStabekk videregående skole, Viken fylkeskommune1
PortørfagetSykehuset Østfold, Kalnes1
Barne- og ungdomsarbeiderfagetVestby kommune1
HelsearbeiderfagetVestby kommune1
IKT-servicefagetVestby videregående skole, Viken fylkeskommune1
Ledige læreplasser

OLKWEB
YouTube
Facebook
Søke læreplass - Aspirant