Hvordan søke læreplass?

 • Søknadsfristen er 1.mars for elever og andre som ønsker å søke læreplass.
 • Registrer læreplassønsket ditt på: www.vigo.no NB! Husk å last opp søknad og CV under vedlegg.
 • Hvis du IKKE kan søke på vigo, legg inn din søknad her: «Søke læreplass i Aspirant»
 • Opplæringskontoret sender søknaden din videre til sine medlemsbedrifter.
 • Medlemsbedriftene bestemmer selv hvem de ønsker å ta inn som lærling. Dette avklares gjennom et intervju.
 • Hovedinntaket av lærlinger foregår etter 1. mars hvert år for oppstart i læretid i august / september hvert år.
 • Mange av medlemsbedriftene til opplæringskontoret tar inn lærlinger gjennom hele året.

 

Hvordan bli lærling? Hovedløpet for en lærling er å gå 2 år i skole og 2 år i bedrift

Som lærling i opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold får du:

 • en utdanning som fører frem til et fagbrev
 • lønn under utdanning
 • oppfølging og veiledning underveis i læretiden
 • fagrettede kurs sammen med andre lærlinger
 • mulighet for videreutdanning etter fagbrev

Forventninger:

 • Som lærling skal du delta aktivt i opplæring og verdiskapning i lærebedriften
 • Du har rett til å få den opplæringen som læreplanen fastsetter
 • Du plikter å delta aktivt for å nå opplæringens mål, og delta i planlegging og vurdering av eget læringsarbeid
 • Du skal medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø
 • Du må avlegge fagprøve mot læretidens slutt
 • Du er arbeidstaker i lærebedriften med de rettigheter og plikter som følger av lover og tariffavtale med arbeidstid, ferie og fridager

Lærekandidat Det er også mulig å gjennomføre deler av en fagutdanning. Dette kalles en grunnkompetanse, og den som deltar blir lærekandidat. For lærekandidaten er målet å gjennomføre deler av læreplanen; det lages en individuell læreplan.

Ta kontakt med din videregående skole eller opplæringskontoret for mer informasjon eller du kan lese mer om dette her:  Lærekandidat.

OLKWEB
YouTube
Facebook
Søke læreplass - Aspirant