Gratis studieplasser for praksiskandidater som vil ta fagbrev

Gratis studieplasser for praksiskandidater som vil ta fagbrev I mai utlyste regjeringen 50 millioner kroner til oppskalering av digitaliserte utdanningstilbud som kan tilbys raskt og nettbasert og NooA har nå fått tilsagn om støtte til 10 av sine praksiskandidatstudier. Det betyr at vi kan tilby en del fullfinansierte (gratis) studieplasser på disse studiene til permitterte […]

Ønsker du læreplass i barne- og ungdomsarbeiderfaget?

På Spesialpedagogisk avdeling- Naturbruk (SPAN) på Borg videregående skole, har vi ledig en lærlingplass i barne- og ungdomsarbeiderfaget.   SPAN er en spesialpedagogisk avdeling på Borg videregående skole for elever med ulike funksjonsnedsettelser og bistandsbehov. Opplæringen tar sikte på å forberede elevene til et så selvstendig voksenliv som mulig, etter endt videregående skole. Elevene gjennomfører […]

Ønsker du lærlingplass i Barne- og ungdomsarbeiderfaget?

Ønsker du lærlingplass i Barne- og ungdomsarbeiderfaget?   På Spesialpedagogisk avdeling- Naturbruk (SPAN) på Borg videregående skole, har vi ledig en lærlingplass i barne- og ungdomsarbeiderfaget. SPAN er en spesialpedagogisk avdeling for elever med ulike funksjonsnedsettelser og bistandsbehov. Vi ønsker oss en trygg og omsorgsfull lærling med et stort engasjement og arbeidskapasitet, som har et […]

LEDIG LÆREPLASS I GUDIM BARNEHAGE (RAKKESTAD)

Det er ledige læreplasser i barne- og ungdomsarbeiderfaget ved Gudim barnehage (Rakkestad), en liten privat eid bhg med gode relasjoner til barn og foreldre. Den som tilsettes vil møte et tett og nært personalsamarbeid hvor det er muligheter for selvstendighet, delaktighet og utfordringer. Er du interessert, send inn din søknad og CV til styrer Ann […]

Ledig læreplass i institusjonskokkfaget i Våler kommune.

Det er ledige læreplasser i institusjonskokkfaget i Våler kommune. Den som tilsettes vil møte et aktivt og utviklende arbeidsmiljø, og lære produksjon av mat i henhold til gjeldene lover og forskrifter. Er du interessert, send inn din søknad og CV til kjøkkensjef Camilla Rimeslåtten Sandberg, mob.: 419 03 476 eller mail: camilla.r.sandberg@valer-of.kommune.no.
OLKWEB
YouTube
Facebook
Søke læreplass - Aspirant