Bli byggdrifter

Vår lærling Mathias Soos forteller om sin arbeidsdag som lærling i Byggdrifterfaget ved Trollklubben barnehage. Videoklipp er laget og redigert av vår lærling i mediegrafikerfaget Marte Beck. Trykk her for å se videoklipp: https://www.youtube.com/watch?v=JbE5Aik9Z_g&t=6s

Bli renholdsoperatør

Tommy Nilsen forteller om sin arbeidsdag som Renholdsoperatør ved Høgskolen Østfold. Videoklipp er laget og redigert av vår lærling i mediegrafikerfaget Marte Beck. Trykk her for å se videoklipp: https://www.youtube.com/watch?v=9UgSOxecLzM  

«Fagbrev på jobb»

«Fagbrev på jobb» er en ny ordning for at flere voksne skal kunne ta fagbrev samtidig som de er i arbeid. Fagbrev på jobb er en ordning der personer som er i lønnet arbeid kan bli realkompetansevurdert, få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette. For mer informasjon: «Fagbrev på jobb»    

Kampanje for flere læreplasser

Kampanje – flere læreplasser! Østfold fylkeskommune deler ut 10 000,- i tilskudd pr. lærling til bedrifter som er godkjent lærebedrift eller blir det – gjelder i perioden 1. november til 31. desember 2018. • Tilbudet forutsetter at dere tegner kontrakt med lærling med ungdomsrett, det vil si ungdom under 25 år som har lovfestet rett […]
OLKWEB
YouTube
Facebook
Søke læreplass - Aspirant