Vil du lede arbeide med utviklingen av et nytt opplæringskontor? Stillingsutlysning – DAGLIG LEDER

      Vil du lede arbeide med utviklingen av et nytt opplæringskontor? DAGLIG LEDER Vi søker en trygg og samlende leder med fokus på god og forsvarlig drift, men som også bidrar til innovasjon og utvikling av smarte, effektive og digitale løsninger. Du må kunne etablere og ivareta gode samarbeidsrelasjoner med ansatte, styret, folkevalgte, […]

Ledig læreplass i kontor- og administrasjonsfaget!!

Det er ledige læreplasser i kontor- og administrasjonsfaget ved Roald Amundsen videregående skole https://www.roaldamundsen.vgs.no/ . Roald Amundsen videregående skole er en nærskole med godt arbeids- og læringsmiljø. Er du interessert, send inn din søknad og CV til konsulent Helene Kristiansen, helenek@viken.no

Gratis studieplasser for praksiskandidater som vil ta fagbrev

Gratis studieplasser for praksiskandidater som vil ta fagbrev I mai utlyste regjeringen 50 millioner kroner til oppskalering av digitaliserte utdanningstilbud som kan tilbys raskt og nettbasert og NooA har nå fått tilsagn om støtte til 10 av sine praksiskandidatstudier. Det betyr at vi kan tilby en del fullfinansierte (gratis) studieplasser på disse studiene til permitterte […]

Ønsker du læreplass i barne- og ungdomsarbeiderfaget?

På Spesialpedagogisk avdeling- Naturbruk (SPAN) på Borg videregående skole, har vi ledig en lærlingplass i barne- og ungdomsarbeiderfaget.   SPAN er en spesialpedagogisk avdeling på Borg videregående skole for elever med ulike funksjonsnedsettelser og bistandsbehov. Opplæringen tar sikte på å forberede elevene til et så selvstendig voksenliv som mulig, etter endt videregående skole. Elevene gjennomfører […]

Ønsker du lærlingplass i Barne- og ungdomsarbeiderfaget?

Ønsker du lærlingplass i Barne- og ungdomsarbeiderfaget?   På Spesialpedagogisk avdeling- Naturbruk (SPAN) på Borg videregående skole, har vi ledig en lærlingplass i barne- og ungdomsarbeiderfaget. SPAN er en spesialpedagogisk avdeling for elever med ulike funksjonsnedsettelser og bistandsbehov. Vi ønsker oss en trygg og omsorgsfull lærling med et stort engasjement og arbeidskapasitet, som har et […]
OLKWEB
YouTube
Facebook
Søke læreplass - Aspirant