«Fagbrev på jobb»

«Fagbrev på jobb» er en ny ordning for at flere voksne skal kunne ta fagbrev samtidig som de er i arbeid. Fagbrev på jobb er en ordning der personer som er i lønnet arbeid kan bli realkompetansevurdert, få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette. For mer informasjon: «Fagbrev på jobb»    
OLKWEB
YouTube
Facebook
Søke læreplass - Aspirant