Bli byggdrifter

Vår lærling Mathias Soos forteller om sin arbeidsdag som lærling i Byggdrifterfaget ved Trollklubben barnehage. Videoklipp er laget og redigert av vår lærling i mediegrafikerfaget Marte Beck. Trykk her for å se videoklipp: https://www.youtube.com/watch?v=JbE5Aik9Z_g&t=6s

Bli renholdsoperatør

Tommy Nilsen forteller om sin arbeidsdag som Renholdsoperatør ved Høgskolen Østfold. Videoklipp er laget og redigert av vår lærling i mediegrafikerfaget Marte Beck. Trykk her for å se videoklipp: https://www.youtube.com/watch?v=9UgSOxecLzM  
OLKWEB
YouTube
Facebook
Søke læreplass - Aspirant