Vil du lede arbeide med utviklingen av et nytt opplæringskontor? Stillingsutlysning – DAGLIG LEDER

 

 

 

Vil du lede arbeide med utviklingen av et nytt opplæringskontor?

DAGLIG LEDER

Vi søker en trygg og samlende leder med fokus på god og forsvarlig drift, men som også bidrar til innovasjon og utvikling av smarte, effektive og digitale løsninger. Du må kunne etablere og ivareta gode samarbeidsrelasjoner med ansatte, styret, folkevalgte, samt eksterne aktører og samarbeidspartnere.

Du har ambisjoner på vegne av fellesskapet, en motiverende og inkluderende lederstil, og gode kommunikasjonsevner. Det samme vil forståelse og helst erfaring fra offentlig sektor. Erfaring fra arbeid med fagopplæring vil være en styrke.

 

Beskrivelse

OK Viken, opplæringskontor i offentlig sektor, er et helt nytt opplæringskontor som blir opprettet 01.01.21. Opplæringskontoret er en sammenslåing av Kommunenes opplæringskontor i Buskerud (KOB) og Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold (OKOS). OK Viken vil ha forretningsadresse i Sarpsborg, men skal dekke offentlig sektor i hele Viken fylke. Fra starten vil selskapet ha to avdelingskontor: ett i Sarpsborg og ett i Drammen med til sammen 15-17 medarbeidere. Pr i dag har vi oppfølging av 720 lærlinger og lærekandidater. Ambisjonen er at det nye selskapet skal bli bedre enn summen av de to nåværende kontorene.

Våre eiere er Viken fylkeskommune, kommuner i Viken, statlige foretak, helseforetak og private barnehager.

Stilling / Arbeidsoppgaver

Daglig leder vil få hovedansvar for å etablere det nye selskapet i samarbeid med nåværende ansatte og i tråd med styrets føringer og vedtak. Det er vedtatt en lederstruktur med to avdelingsledere som sammen med daglig leder vil utgjøre selskapets lederteam.

Målet med det nye selskapet er å skape et felles opplæringskontor i Viken fylke som kan være en aktiv pådriver i å løfte samfunnsoppdraget og å motivere til flere læreplasser for ungdom innen offentlig sektor. Hovedfokus må være kvalitet i oppfølgingen av lærlingene samtidig med god nytte og effekt for medlemsbedriftene. Internt i selskapet vil det være et mål å få til enda bedre samhandling og fleksibilitet, effektiv utnyttelse av felles ressurser og kompetanse, og å redusere sårbarhet. Når OK Viken er etablert, er det forutsatt at det startes opp prosesser for å motivere flere kommuner og offentlige bedrifter til å vurdere å bli medlemmer.

Hovedoppgaver for daglig leder vil være:

 • Daglig drift og ledelse av selskapet, herunder lede og motivere de ansatte i virksomheten og sørge for effektiv drift
 • Økonomistyring, budsjett, regnskap og kapitalforvaltning
 • Forberede saker og saksunderlag til styrets møter og iverksette styrets beslutninger
 • Lede selskapets arbeid med mål og strategier, markedsføring og kontakt med eksterne samarbeidspartnere

Krav til utdanning

Utdanning på bachelor- eller masternivå, gjerne med tilleggsutdanning innen ledelse. Særdeles relevant og god ledererfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.

Erfaring / kravprofil

 • Ledererfaring, gjerne fra både privat og offentlig sektor
 • God kjennskap til eller erfaring fra arbeid med fagopplæring
 • God kjennskap til og helst erfaring fra offentlig/ kommunal forvaltning
 • Erfaring med prosesser innen effektivisering/ endring/ omstilling med dokumenterte resultater
 • Bakgrunn fra relasjonsbygging, mediekontakt og arbeid i «det offentlige rom»
 • Solid økonomiforståelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Lederstil / personlige egenskaper

 • Inkluderende og trygg, men også tydelig og synlig som leder
 • Analytisk og med et strategisk perspektiv
 • Løsnings-, handlingsorientert og gjennomføringssterk
 • Engasjert og uformell. Kunne skape motivasjon og engasjement rundt deg
 • Gode samarbeidsevner, men også kunne ta nødvendige avgjørelser
 • Høy integritet og tåle motstand

Vi tilbyr

 • Mulighet for å være med på og utvikle et nytt selskap i et inspirerende og dynamisk miljø med fokus på ledelse, teamarbeid og innovasjon.
 • Et selvstendig arbeidsområde, stor fleksibilitet og utviklingsmuligheter.
 • Pensjonsordning i KLP
 • Kjøregodtgjørelse
 • Godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale

Søknadsfrist 27.09.2020

Søknad med cv sendes på mail til: solveig.andraa@sarpsborg.com

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt i sin søknad. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

Kontakt

Reidar Handelsby, interimstyrets leder, mobil 915 19 434 eller e-post:

reidar.handelsby@sarpsborg.com

 

Trond Døviken, medlem av interimstyret, mobil 915 22 942 eller e-post:

trdo@online.no

OLKWEB
YouTube
Facebook
Søke læreplass - Aspirant