Eidsvold videregående skole har ledig læreplass i IKT-servicefaget.

Det er ledig læreplass i IKT-servicefaget ved Eidsvoll videregående skole. Er du interessert, send din søknad og CV til IKT-ansvarlig, Stian Brodshaug, stianbr@viken.no .

OLKWEB
YouTube
Facebook
Søke læreplass - Aspirant