Ledig læreplass i kontor- og administrasjonsfaget!!

Det er ledige læreplasser i kontor- og administrasjonsfaget ved Roald Amundsen videregående skole https://www.roaldamundsen.vgs.no/ . Roald Amundsen videregående skole er en nærskole med godt arbeids- og læringsmiljø.

Er du interessert, send inn din søknad og CV til konsulent Helene Kristiansen, helenek@viken.no

OLKWEB
YouTube
Facebook
Søke læreplass - Aspirant