Gratis studieplasser for praksiskandidater som vil ta fagbrev

Gratis studieplasser for praksiskandidater som vil ta fagbrev

I mai utlyste regjeringen 50 millioner kroner til oppskalering av digitaliserte utdanningstilbud som kan tilbys raskt og nettbasert og NooA har nå fått tilsagn om støtte til 10 av sine praksiskandidatstudier. Det betyr at vi kan tilby en del fullfinansierte (gratis) studieplasser på disse studiene til permitterte og arbeidsledige. Plassene tildeles fortløpende til kvalifiserte søkere.

Tilbudet om gratis studieplass gjelder disse studiene:

 

Les mer om studiene og praksiskandidatordningen på https://www.nooa.no/praksiskandidat/

 

Praksiskandidat er en god ordning for deg som er ufaglært, men har erfaring fra et yrke. Du kan bli praksiskandidat og få fagbrev uten å være lærling.

 

 

 

NooA har også nettkurs i Norsk A2, Norsk B1 og Norsk B2.

 

Beste hilsen
Morten Flate Paulsen
Daglig leder

OLKWEB
YouTube
Facebook
Søke læreplass - Aspirant