Til opplæringskontor og store lærebedrifter i Viken fylkeskommune

Dagens situasjon med en overhengende fare for utbredelse av Koronaviruset utløser et stort behov for presis og riktig informasjon. Dette i en tid hvor anbefalingene fra Folkehelseinstituttet og nasjonale myndigheter endres raskt.
Viken fylkeskommune får mange henvendelser som vi svarer på så godt vi kan. Nedenfor finner dere link til våre nettsider hvor vi har relevant informasjon til lærlinger, lærekandidater og lærebedrifter. Dette er vår offisielle informasjonskanal så følg med der i tiden fremover.

Vi har også lagt med aktuell informasjon fra utdanningsdirektoratet og link til NAV sine nettsider hvor det er oppdatert informasjon vedrørende permittering og dagpenger m.m.

 

Hvis dere ser det nødvendig å permittere lærlingen eller lærekandidaten vil vi at dere gir oss beskjed på e-post: fagopplaring@viken.no Dere kan også bruke samme e-postadresse hvis dere har andre spørsmål vedrørende permittering av lærlinger eller lærekandidater, men vi anbefaler å sjekke NAV sine nettsider først.

 

Denne mailen har også gått ut til alle selvstendige lærebedrifter i Viken, men ikke medlemsbedrifter. Opplæringskontorene informerer og melder inn på vegne av medlemsbedriftene

 

Har du spørsmål om formidling til læreplass, ta kontakt med oss på formidling@viken.no

 

Viktig informasjon for lærlinger, lærekandidater og lærebedrifter i Viken finner dere her:  https://viken.no/aktuelt/koronasituasjonen-viktig-informasjon-for-larlinger-og-larekandidater.21609.aspx

 

 

Les informasjon fra utdanningsdirektoratet her:

Denne informasjonen ble sist oppdatert 16.03.2020.

 

Det er mulig for bedrifter å permittere lærlinger midlertidig på grunn den veldige spesielle situasjonen vi befinner oss i. Hvis det er aktuelt å permittere

lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater, er det viktig at de får god informasjon om det som skjer slik at de ikke føler seg overlatt til seg selv.

 

Bedrifter som har lærlinger har ansvar for:

 

  • å gi informasjon om permitteringer
  • å legge til rette for at lærekontrakten kan utvides
  • at det eventuelt settes en ny sluttdato som fylkeskommunen godkjenner
  • å legge til rette for at fag- og svenneprøver kan avlegges på et senere tidspunkt
  • Fylkeskommunen har fortsatt et ansvar for deres utdanning. Lærlinger har en lovbestemt rett til å fullføre sin utdanning.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

 

 

Her finner du informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset.

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus–informasjon-fra-nav

 

 

 

For andre henvendelser kontakt de som har ansvar for deres utdanningsprogram i fagopplæringen:

 

Bygg- og anleggsteknikk og Designe og håndverk:

 

(B=Buskerud, Ø=Østfold, A= Akershus)

 

 

Elektrofag og Teknikk og industriell produksjon:

 

(B=Buskerud, Ø=Østfold, A= Akershus)

 

Service og samferdsel og restaurant og matfag:

 

(B=Buskerud, Ø=Østfold, A= Akershus)

 

 

Helse- og oppvekstfag og Naturbruk:

 

(B=Buskerud, Ø=Østfold, A= Akershus)

 

Trond Pettersen

Enhetsleder

Oppfølging av lærlinger, lærebedrifter og opplæringskontor

Seksjon fag- og yrkesopplæring

direkte:    22 05 54 92

Mobil:       938 538 13

 

 

 

 

OLKWEB
YouTube
Facebook
Søke læreplass - Aspirant