Velkommen til åpent hus, plenumssal, Sykehuset Østfold Kalnes

Velkommen til åpent hus, plenumssal, Sykehuset Østfold Kalnes
5. mars klokken 17.00 til 18.30 er det åpent hus for deg som skal søke læreplass i helsearbeiderfaget og for deg som skal bli eller er utdannet helsefagarbeider.

 

OLKWEB
YouTube
Facebook
Søke læreplass - Aspirant