Søke læreplass i Aspirant – innlogging

Aspirant er vårt digitale søknadsskjema for deg som ønsker å søke læreplass og ikke har mulighet for å registrere ditt læreplass ønske på: www.vigo.no. Vennligst registrer deg med så korrekte opplysninger som mulig, du vil bli veiledet trinn for trinn i prosessen. Husk at du må ha søknad, CV, vitnemål og andre vedlegg klar ved registrering. OKOS videresender søknaden din til bedrifter som har ledige læreplasser.

 

Trykk på bilde for å logge deg inn i Aspirant