Hvordan bli medlemsbedrift

  • OKOS søker Østfold fylkeskommune om godkjenning
  • Legge til rette for opplæring, §4-2 – §4-7
  • Forskrift §§ 11-1, 11-5.
  • Tilskudd til bedriften som tar inn lærling
  • Lønn til lærlingen i læretiden

Bedriften plikter å legge til rette for opplæring, og må være innredet med arbeidsoppgaver og utstyr slik at kompetansemålene i læreplanen dekkes. Bedriften setter opp en intern plan for opplæringen.

Faglig leder godkjennes, og har et overordnet ansvar for opplæringen.

Krav til faglig leder er fagbrev eller relevant praksis i faget / annen relevant høyere utdanning.