Kursoversikt

KURSVIRKSOMHET I OKOS 

OKOS administrerer og gjennomfører kurs og samlinger som en service for våre medlemsbedrifter. Kursporteføljen varierer noe fra år til år.

Målgrupper er lærlinger/lærekandidater og faglig ledere/instruktører/veiledere.
I løpet av høsten 2019 og våren 2020 har OKOS gjennomført 17 kurs/samlinger hvor
ca. 750 lærlinger og veiledere har deltatt.

Tema og innhold varierer, men kan inndeles i følgende kategorier:

 

 • Samlinger av generell art tilpasset alle lærlinger uansett lærefag
  Her kan nevnes «Oppstartsamlinger for nye lærlinger» eller «Kick-off»
 • Fagkurs for å styrke opplæringen i spesifikke lærefag.
  Eksempelvis Tiltaksplaner (helsearbeiderfaget) og Aktivitetsplaner (Barne- og ungdomsarbeiderfaget).
  Vi nevner også samlinger med fagprøveinformasjon i ulike lærefag. 
 • Samlinger/kurs for faglig ledere/instruktører/veiledere
  Høsten 2019: Tema «Psykisk helse» i regi av PPT
  Våren 2020: Samlinger i BUA og Helsearbeiderfaget (Krav og rammer i forhold til Fagprøven, Tiltaksplaner og Aktivitetsplaner).   

 

 

OKOS jobber for tiden med å videreutvikle kursporteføljen.                                                                 

 

Viken fylkeskommune tilbyr kompetanseheving til bedriftsledelse, instruktører, faglige ledere og andre som har ansvar for lærlinger/lærekandidater.

https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/larebedrift/kurs-for-larebedrifter/

 

 

OLKWEB
YouTube
Facebook
Søke læreplass - Aspirant