Kurs for faglig leder og instruktører

Østfold fylkeskommune tilbyr kompetanseheving til bedriftsledelse, instruktører, faglige ledere og andre som har ansvar for lærlinger/lærekandidater.

Målsetting

Vi ønsker å gi deltagere nødvendig kunnskap og motivasjon i forhold til hvordan han/hun på best måte kan tilrettelegge og gjennomføre opplæringen av lærlinger/lærekandidater i egen bedrift/virksomhet.

Målgruppe

De som er involvert i opplæring av lærlinger/lærekandidater:

 • Instruktører
 • Faglig leder
 • Bedriftsledelse
 • Lærere VG3

Kursets innhold

 • Opplæringens krav og rammer
 • Videregående opplæring / Kunnskapsløftet
 • Plikter til lærebedrifter, faglig leder og instruktører
 • Rettigheter for lærlinger og lærekandidater
 • Praktisk pedagogikk – Helhetsmodellen
 • Mottak av lærlinger og lærekandidater
 • Fra læreplan til plan for opplæring
 • Kommunikasjon
 • Instruksjon eller veiledning
 • Vurdering av, og for, læring

Kurskostnader

 • Kursene er gratis
 • Deltagerne får en enkel lunsj
 • Gratis kursmateriell utleveres ved kursstart

Ønsker du å melde deg på, sende mail med navn på deltaker(e), din rolle, fag, bedrift, din e-post og mobilnummer til Hans Heintzberger, Epost:  johhei@ostfoldfk.no