Sykehuset Østfold Kalnes inviterer til åpent hus for deg som skal søke læreplass i helsearbeiderfaget og portørfaget. Merk deg datoen!

OLKWEB
YouTube
Facebook
Søke læreplass - Aspirant