100% stilling rådgiver/fagkonsulent ved Opplæringskontorer for offentlig sektor i Østfold

Stilling/yrke: Rådgiver – fagkonsulent

Arbeidsgiver: Opplæringskontor for offentlig sektor i Østfold

Søknadsfrist: 20.12.2019

Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold (OKOS) har som formål å planlegge, gjennomføre og koordinere fagopplæringen i offentlig sektor i fylket. Kontoret er eid av våre medlemsbedrifter, hvor lærlingene har sin læretid. OKOS et serviceorgan for både lærlinger og medlemsbedrifter, og fungerer som et bindeledd mellom skole, næringsliv og det offentlige. Vi jobber for at læretiden skal bli en positiv og utviklende opplevelse for alle, basert på vår visjon om at «Læring gir muligheter».

OKOS har fokus på formidling av læreplasser, rekruttering av lærlinger, og tilbyr veiledning og rådgivning for lærling og bedrift. Veiledningen kan omfatte organisering og planlegging av læretiden, tilrettelagt opplæring eller ekstra oppfølging ved behov hvor målet er at den enkelte når kompetansemål i læreplanen — hele veien frem til avlagt fagprøve/kompetanseprøve. OKOS arrangere kurs og fagsamlinger for lærlinger, faglig ledere og instruktører. Pr. dato har OKOS rundt 450 lærlinger, fordelt mellom 24 lærefag. Vi jobber i disse dager med å fusjonere med kommunenes opplæringskontor i Buskerud. Bakgrunnen for dette er at tre fylker nå slås sammen til Viken fylke. OKOS ønsker å styrke bemanningen i Østfold, fortrinnsvis i Indre Østfold.

OKOS lyser ut en 100% stilling som rådgiver/fagkonsulent.

Ansvarsområder

 • Oppfølgings- og veiledningsansvar av lærlinger og medlemsbedrifter
 • Kvalitetsikre fagopplæring innen offentlig sektor
 • Utarbeide materiell til støtte i opplæringen
 • Gjennomføre fagrettede kurs for lærebedrift og lærlinger
 • Fremme tilrettelagt opplæring gjennom kontaktnett mot PPT, OT og NAV
 • Bistå i konflikthåndtering
 • Delta i planarbeid både internt og eksternt
 • Rekruttering

Personlige egenskaper

 • Inngående kjennskap til fag- og yrkesopplæring
 • Gode kommunikasjonsevner – god evne til å samarbeide
 • Evne til å planlegge og jobbe selvstendig – resultatorientert
 • God relasjonsbygger
 • Stor arbeidskapasitet – om stillingsevne

OKOS tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø
 • En variert arbeidsdag med stor grad av selvstendig arbeid
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjonsordninger (KLP)

Vilkår

 • Lønn etter avtale

Krav til kompetanse

 • Sosialfaglig og/eller pedagogisk utdanning er ønskelig
 • Relevant arbeidserfaring kan veie opp for ønsket utdanningsbakgrunn

Ønsket kompetanse

 • Generelle IT kunnskaper
 • Førerkort klasse B – disponere egen bil

 

Praktiske opplysninger

Ansettelsesform: Fast

Omfang: Heltid

Antall stillinger: 1

Arbeidsdager: Ukedager

Arbeidstid: Dagtid

Oppstart: Snarest

Arbeidssted:

Kontoradresse i Trøskenveien 36

1712 GRÅLUM

 

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Terje Berger

Tittel: Daglig leder

Telefon: 90592134

E-post: terje@okos.no

 

Søknad Søknad sendes til: info@okos.no

Om bedriften

Nettverk:

Hjemmeside: https://www.okos.no

Facebook: https://www.facebook.com/okos.no/

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *